• Joost Verhagen

Asfalteren van de Dreef 'historische vergissing'

HAARLEM De Dreef kan en mag gewoon worden geasfalteerd. Dat is de uitkomst van een extra raadsvergadering van donderdag 8 februari. Diezelfde middag oordeelde de rechtbank in Haarlem al dat er geen grond was om het vervangen van de klinkers door asfalt tegen te houden. Diverse oppositiepartijen spraken van een 'historische vergissing'.

Trots en Jouw Haarlem dienden in januari al moties in om het asfalteren van de dreef uit te stellen tot na de verkiezingen, maar deze moties werden wegens tijdsgebrek telkens doorgeschoven. De VVD riep in een motie op om de klinkers op te slaan tot na de verkiezingen. ,,Na 21 maart kunnen wij de rommel gaan opruimen van de asfaltcoalitie. Het draagvlak voor asfalt in de raad is klein en in de samenleving wellicht zelfs nog kleiner'', aldus de toelichting van Wouter Rutten. Frans Smit van OPH noemde het beleid 'arrogant' en waarschuwde dat de coalitie ervoor zal worden afgestraft na de verkiezingen.

Maar volgens wethouder Cora-Yfke Sikkema is het asfalteren van de Dreef al uitgebreid in de raad besproken. ,,De plannen zijn in 2011 tot stand gekomen en toen is een meerderheid van zowel de raad als de comissie voor asfalteren geweest. Wij voeren alleen uw kaders uit en de dreef moet nu echt worden aangepakt''. Sikkema bood wel aan met de tegenstanders te willen praten over de mogelijkheid van streetprint en de kleur van het asfalt.

De Actiepartij en Jouw Haarlem wezen op het monumentale beeld van de Dreef. Volgens Jouw Haarlem horen de 'karakteristieke klinkers' daar ook bij. Jan Baaijens zei daarop dat de rechtbank heeft besloten dat de klinkers niet als monumentaal beschermd worden en opperde om daar verandering in te brengen. Er lopen momenteel twee integriteitsonderzoeken naar hoe de besluitvorming rondom de dreef tot stand is gekomen, maar burgemeester en wethouders weigerden antwoord te geven op de vragen die vooral de fractie Mohr daar aanhoudelijk over stelde. Volgens burgemeester Jos Wienen was de extra raadsvergadering namelijk alleen bedoeld om de twee moties te bespreken en niet voor de beantwoording van vragen rondom de integriteitsonderzoeken.