• Arjanneke v.d.Berg

Start van leesclub Frans in Haarlem

HAARLEM Binnenkort wordt in Haarlem met een leesclub Frans gestart. Bij Boekhandel De Vries Van Stockum (Gedempte Oude Gracht 27) is donderdag 12 december vanaf 10.30 uur een informatiebijeenkomst voor mensen die graag Franstalige boeken lezen en het leuk vinden om deze met andere liefhebbers in het Frans te bespreken.

De informatiebijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie Senia in samenwerking met Boekhandel De Vries Van Stockum. Senia richt in heel Nederland leesclubs op en brengt zo mensen met gelijke interesses bij elkaar. Leidraad voor de groepen is een lijst van moderne Franstalige literatuur. Daaruit worden jaarlijks zes à zeven boeken gelezen en besproken aan de hand van leeswijzers met vragen die het gesprek structuur geven. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst mag via miek.vandesande@senia.nl of info@senia.nl.