Andere vormen van kerkzijn

08-09-2019, 23:45 | Lezersnieuws | Peter Knijff

Datum:

woensdag 18 september 2019, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Frankrijklaan 4
Ontmoetingskerk
Haarlem-Schalkwijk

Op woensdag18 september a.s. is de eerste activiteit van de werkgroep Inspirerende Bronnen in het nieuwe seizoen. Het thema is: ‘Andere vormen van kerkzijn.’ Drie jonge Haarlemse theologen vertellen over hun werk en over de keuzes die ze gemaakt hebben. De sprekers zijn Tom de Haan, stadsdominee van Haarlem, Nadia Kroon, missionair pastor in de Grote of Sint Bavo kerk én kloosterzuster, en Peter van der Beek, sinds kort werkzaam als jeugdpastor bij de Protestantse Gemeente Haarlem, vanuit de Ontmoetingskerk in Schalkwijk. Wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over ‘anders kerk zijn?’ Bedoelen we dat we het kerkelijk bedrijf succesvoller willen maken of willen we dichter bij het geloof en de dankbaarheid voor de schepping komen? Is het kloosterleven een bron van inspiratie voor een andere kerk? Bieden jeugdwerk en pioniersplekken een zicht op een nieuwe kerk? Onze drie sprekers proberen antwoord te geven op deze vragen, ieder vanuit hun eigen achtergrond.