Conferentie 'Mensen met verward gedrag'

18-10-2019, 11:08 | Lezersnieuws | Vincent Feith

Datum:

woensdag 30 oktober 2019, 12:00

Locatie:

Kinderhuissingel 1
Het Seinwezen
Haarlem

Wat gebeurt als er in uw buurt of wijk mensen zijn die verward gedrag vertonen en daarbij anderen en/of zichzelf in gevaar brengen? Wie heeft hierover zeggenschap en regie?

De Participatieraad Haarlem vangt vragen en zorgen op vanuit de samenleving over de toename van bewoners met verward gedrag in onze stad. Om die reden organiseert de Participatieraad op 30 oktober van 16.00 tot 19.00 uur een conferentie ‘mensen met verward gedrag’.

https://www.participatieraadhaarlem.nl/conferentie-mensen-met-verward-gedrag-wat-en-hoe-lees-verder/