Participatieraad organiseert de conferentie “Mensen met verward gedrag, Hoe en wat?”

18-10-2019, 11:22 | Lezersnieuws | Vincent

Haarlem 14 oktober 2019

De Participatieraad Haarlem organiseert op 30 oktober van 16.00 tot 19.00 uur in het Seinwezen een conferentie over ‘mensen met verward gedrag’.

Er zijn op landelijk en stedelijk niveau veel ontwikkelingen rondom de zorg van mensen met verward gedrag. De Participatieraad wil middels deze conferentie meer duidelijkheid, begrip en (daar waar mogelijk) meer tolerantie creëren rondom mensen met verward gedrag in wijken en buurten van Haarlem.

De conferentie bestaat uit een plenair deel dat ingeleid wordt door psychiater Jim van Os. Daarnaast zijn er verschillende kennisworkshops van (ervarings)deskundigen die voor Haarlemmers inzichtelijk maken wat er aan zorg voor mensen met verward gedrag wordt georganiseerd.

De workshops worden gehouden door de Gemeente Haarlem, onze gastspreker Jim van Os, de Herstelacademie, Samen Sterk zonder Stigma, het Sociaal Wijkteam, en een spreker namens een woningcorporatie. Ook het Dolhuys zal aan de conferentie bijdragen.

Actieve bewoners van Haarlem worden voor de conferentie uitgenodigd via diverse instanties zoals wijkraden, huurdersverenigingen, bewonersorganisaties, sociale wijkteams, woningcorporaties, vereniging van eigenaren (VvE’s) te Haarlem.

www.participatieraadhaarlem.nl