• Walking Footbal bij Onze Gezellen

    Archief SportSupport

Sportclubs omarmen maatschappelijke projecten

23-01-2018, 13:30 | Lezersnieuws | Berber Stellingwerf

Deel II uit de serie verenigingsadvies en ondersteuning

HAARLEM - Ook voor het sociaal domein heeft SportSupport veel contact met sportverenigingen in Haarlem. Want de clubs zijn hard nodig om maatschappelijke projecten neer te zetten met ondersteuning van al die enthousiaste vrijwilligers die zich altijd en overal inzetten voor hun vereniging.

Een mini maatschappij

"Iedere club is eigenlijk een soort mini maatschappij", zegt Jessica Frans verenigingsondersteuner en buurtsportcoach binnen het sociaal domein bij SportSupport. "Voor kwetsbare groepen is de sportvereniging een mooi middel om weer te integreren in de maatschappij. De kwetsbare groepen waar wij mee werken zijn heel breed. Bijvoorbeeld ouderen, jongeren met een rugzak, statushouders of langdurig werkelozen. Het is een belangrijke focus vanuit gemeente Haarlem om deze groep mensen weer te laten participeren binnen de maatschappij. Sporten, bewegen of vrijwilligerswerk bij een vereniging is hiervoor een laagdrempelig middel."

Sporten vertraagt dementieproces

Er zijn gedurende de afgelopen jaren al verschillende succesvolle projecten gestart. Een ervan is walking football en bowls bij Onze Gezellen in samenwerking met Kennemerhart. Deze activiteit is bedoeld voor ouderen met dementie. Door goed te bewegen vertraagt het dementieproces. "Ze vinden het heerlijk om even uit het dagcentrum te zijn, ze zijn zichtbaar aan het genieten. Ook heeft stichting Zaaigoed op dezelfde dag de Zintuigentuin, waar de deelnemers met groen bezig kunnen zijn.

Eén team

"Samen met AGROS draaien we het project Raak: Sport naar Werk." vervolgt Jessica. Dit project is erop gericht om de deelnemers binnen een jaar weer te laten beginnen aan een opleiding of aan een passende baan te helpen. "We krijgen drop-outs van school maar ook langdurig werklozen. Zij doen in samenwerking met SRO onderhoud op de verschillende sportcomplexen zoals het Pim Mulier, Van der Aart en Noorder Sportpark." Een van de deelnemers heeft inmiddels een baan gekregen bij IJsbaan Haarlem. Naast het werken sporten ze samen 1 uur per week. Jessica: "Je ziet echt dat het sporten werkt. Ze zijn een hecht team geworden. Bij de 1e les deden velen nog met tegenzin mee, nu pakken ze zelf alvast een bal om te gaan voetballen voordat de les begint."

Lees het hele artikel hier: http://sportsupport.nl/sportclubs-omarmen-maatschappelijke-projecten/