PLETTERIJ ORGANISEERT DEBATREEKS "TOEKOMST VAN DE DEMOCRATIE"

02-10-2017, 11:51 | Lezersnieuws | Annelies Kuijper

Tussen 10 oktober 2017 en 13 maart 2018 organiseert de Pletterij een serie van 10 debatten over democratie, democratische vernieuwingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze serie is een keur aan (oud) bestuurders en politici aangezocht om de debatten te leiden. Op dinsdag 10 oktober wordt de spits afgebeten door gastspreker Job Cohen, tegenwoordig bijzonder hoogleraar gemeentekunde in Leiden. Hij gaat in debat met Hans Alberse, adviseur / trainer versterken lokale democratie. Dit debat wordt geleid door Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam. Op donderdag 8 maart 2018 sluiten we de reeks af met een gesprek met de heer J. Remkes, commissaris van de Koning die zal reflecteren op wat er ter sprake is geweest in de debatten. Op 13 maart is er dan nog een groot verkiezingsdebat.

In de aanloop van de verkiezingen zullen de partijen ons overspoelen met hun goed doordachte campagnemateriaal. Maar valt er eigenlijk wat te kiezen? Heeft onze stem echt invloed op hoe de stad straks wordt bestuurd? Door nationale en internationale ontwikkelingen lijkt het er soms op dat de democratie zijn langste tijd gehad heeft. En dan te bedenken dat wij in Nederland nog maar sinds 100 jaar algemeen kiesrecht kennen. Aan de hand van een serie debatten stellen we ons de vraag: werkt de democratie in deze vorm nog wel? Sluit het nog aan bij de maatschappelijke vraagstukken en de beleefwereld van burgers?

In oktober en november zijn de debatten breed gericht op de werking van de democratie in het huidige tijdsgewricht. Vanaf december wordt specifieker ingezoomd op de Haarlemse situatie.

De debatten worden geleid door personen die hun sporen in de politiek hebben verdiend. De debatleiders hebben zelf het onderwerp van hun debatsessie ingebracht en zijn bij de uitwerking ondersteund door redacteuren van de Pletterij.

Ook in het maandelijks Debatcafé, het actualiteitenprogramma van de Pletterij, zal vanaf december uitgebreid aandacht worden besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De Pletterij poogt op deze wijze een bijdrage te leveren aan het denken over democratie in tijden van onzekerheid en verandering.

De debatten beginnen om 20.00 uur, de toegang bedraagt € 3,00/voor jonger dan 25 jaar en houders van de HaarlemPas € 1,50. Reserveren kan via pletterij.nl De Pletterij is gevestigd aan de Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem.