• Opknappende egel in de verzorging

    Peter Bulsing

Help onze egels!Een dringende oproep van de Egelopvang Haarlem e.o. voor collectanten gemeente Bloemendaal

11-02-2019, 11:44 | Lezersnieuws | Thecla

Egelopvang Haarlem en omstreken vangt jaarlijks in de regio, waaronder de gemeente Bloemendaal,  tussen de 350 en 400  hulpbehoevende egels op. De egel wordt met uitsterven bedreigd en heeft daarom uw hulp hard nodig.
De verzorging en medische behandeling om ze weer in de natuur te kunnen uitzetten is een zeer kostbare zaak. Het aantal op te vangen egels neemt elk jaar toe en daarmee ook een behoorlijke stijging van de kosten.
Één van de belangrijkste middelen om aan het broodnodige geld te komen is het houden van een collecte.
Draagt u de egels een warm hart toe en heeft u nog een paar uurtje over om te helpen met collecteren?
We houden er rekening mee als u het prettiger vindt om in een groep te collecteren dan alleen.

De collecte in de gemeente Bloemendaal is van 25 februari t/m 2 maart                                  

Voor informatie of aanmelden kunt u mailen naar egelopvanghaarlem@gmail.com

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de collectecoördinator Thecla Wolfs
06-81172378.

Alvast heel hartelijk dank, ook namens de egels.