Oorspronkelijk bewustzijn. Een kritiek van de neuromane rede.

05-11-2017, 22:00 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 15 november 2017, 19:30 tot 22:00

Locatie:

Oranjekade 1, Haarlem
Remonstrantse kerk, ingang Oranjekade 1, Haarlem
Haarlem

Op woensdag 15 november verzorgt Filosoof Arnold Ziegelaar een inleiding over zijn boek Oorspronkelijk bewustzijn. Een kritiek van de neuromane rede.

Wat is bewustzijn eigenlijk? Hoe hangt het samen met ruimte en tijd?

Op welke wijze kunnen hersenen bewustzijn of ziel voortbrengen?

Of kunnen ze onafhankelijk van de hersenen bestaan?

De huidige periode in het denken over bewustzijn, kunnen we de periode van de dominantie van het neuromane denken noemen. Dit is een vorm van denken die een obsessief karakter heeft. Telkens als het woord 'bewustzijn' of 'zelf' valt, wordt vrijwel onmiddellijk overgeschakeld naar het praten over hersenen of neuronen. Het lijkt taboe over bewustzijn te denken zonder het onmiddellijk over hersenen te hebben.

Bewustzijn is een wonder, maar niet bovennatuurlijk, net zoals ruimte en tijd wonderen zijn, maar niet bovennatuurlijk. Bewustzijn is niet uit iets anders te begrijpen: het is een oorspronkelijke dimensie die verweven is met andere oorspronkelijke dimensies als ruimte, tijd en met de fysische dingen die zich daarin bevinden.

Na de pauze wordt u uitgenodigd om met Arnold Ziegelaar, en met

elkaar, van gedachten te wisselen.

Arnold Ziegelaar (1962) is filosoof, beeldend kunstenaar en schrijver. Hij studeerde aanvankelijk natuurkunde, maar studeerde af als filosoof bij de Universiteit Leiden. Hij is als docent filosofie werkzaam in het hoger onderwijs, bij de HOVO en het ISVW. Zijn interesse ligt vooral bij metafysica, bewustzijnsfilosofie en levensfilosofie. Hij publiceerde eerder Aardse mystiek, inleiding in de filosofie van de verwondering (2015). Zijn beide boeken ontvingen lovende recensies. www.arnoldziegelaar.nl

Entree: €5,- /Studenten & HaarlemPas €3,- Aanmelden is niet nodig