• kaarsjes in de dennenboom

    Kees Schreuders

Kerstviering Laan van Berlijn: Lichtjesfeest Schalkwijk

30-11-2017, 21:00 | Lezersnieuws |

Datum:

dinsdag 12 december 2017, 18:00 tot 20:30

Locatie:

Laan van Berlijn 254, Haarlem
Apostolisch Genootschap
Haarlem

Op dinsdag 12 december wordt weer het Lichtjesfeest gevierd. Daarbij is iedereen, ongeacht religie, levensbeschouwing, cultuur of etnische achtergrond van harte welkom. De entree is gratis; na afloop kan een vrijwillige financiële bijdrage worden gedaan om de kosten van het feest te dekken.

Kerst is bij uitstek een periode voor bezinning. Velen beleven Kerst als het lichtfeest, met kaarsjes en de blijvend groene dennenboom. Anderen gedenken de geboorte van Jezus en wat dat in hun leven betekent. Ook in de Europawijk zijn rond de Kerst verschillende tradities ontstaan. Het Lichtjesfeest maakt daar deel van uit.

Op het plein staan verlichte kraampjes met soep, brood, glühwein en chocolade melk. Zowel binnen als buiten wordt gezamenlijk gezongen. Binnen biedt het Apostolisch Genootschap een muziekprogramma aan met verschillende koren en de harpiste Annelies Kole.

Evenals voorgaande jaren organiseren DOCK, Lievegoed, de Ontmoetings¬kerk, de Moeder van de Verlosserkerk en het Apostolisch Genootschap de avond weer, met medewerking van Stichting Antonius. Het begint om 18:00 uur op het plein bij het wijkcentrum De Wereld aan de Laan van Berlijn 1 en wordt aansluitend voortgezet om 19:30 uur in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Laan van Berlijn 254; zaal open 19:15 uur.