• Eigen Foto

Lampe belicht de schilderkunst

Als gevolg van mijn aangekondigde vertrek per 1 november, kijk ik vaker terug. Zo zaten we onlangs met de directies van de acht grote culturele instellingen aan tafel en dacht ik terug aan dit gezelschap toen ik in 2004 mijn entree maakte in Haarlem. Van de elf aanwezige directieleden nu, zaten er toen maar drie aan tafel. Een van de markante gezichten die er toen nog bij was, was Karel Schampers, directeur Frans Hals Museum. Onder zijn leiding heeft Haarlem van een paar mooie grote tentoonstellingen kunnen genieten, waarvan ik me vooral 'De Gouden Eeuw begint in Haarlem' herinner uit 2008. Waarom juist die tentoonstelling? Omdat in die tentoonstelling zo goed zichtbaar werd welke grote ontwikkeling de schilderkunst in Haarlem heeft doorgemaakt en hoe aantoonbaar werd gemaakt dat de Gouden Eeuw van de schilderkunst in werkelijkheid begon in Haarlem en daarna pas in Amsterdam tot ontwikkeling kwam. Haarlem oefende vanaf het eind van de 16de eeuw een grote economische aantrekkingskracht uit. Vooral de bierbrouwerij en de textielindustrie maakten gouden jaren door en met de vele gevluchte Zuid-Nederlandse ondernemers trokken ook schilders en andere hooggeschoolde ambachtslieden naar het Spaarne. En het is waar: het beeld van de 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst wordt in hoge mate bepaald door schilders die hier hun programma hebben uitgewerkt: Frans Hals, Van Goyen, de Ruysdaels, Pieter Claesz en vele anderen. Die traditie kreeg jaren later een modern vervolg in Ateliers ’63, in 1963 opgericht door beeldend kunstenaars in Haarlem. Het is de oudste zogeheten kunstenaarswerkplaats in Nederland, die inmiddels is opgegaan in De Ateliers in Amsterdam. Daarnaast bestaan er ook al vele jaren zeer actieve kunstenaarsverenigingen als Kunst Zij Ons Doel (bijna 200 jaar oud!) en De Vishal. Met de laatste hebben wij nu al een paar jaar het project VIP, Vishal in de Philharmonie. Bij ieder concert in Club Phil, wordt in de foyer een kunstwerk getoond van een kunstenaar van de Vishal. Zo ook dinsdag 16 april bij het concert van Roser & Asselbergs.