• Pr - Frans Hals Museum | De Hallen
  • Gert Jan van Rooij.com

BankGiro Loterij langer partner Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

HAARLEM De BankGiro Loterij besloot het partnerschap met het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem (Groot Heiligland 62) met vijf jaar te verlengen. Sinds 2008 is in totaal ruim 2,5 miljoen euro ontvangen. In 2017 is deze samenwerking geëvalueerd.

De aanbeveling voor voortzetting van de relatie is door de raad van commissarissen van de BankGiro Loterij overgenomen. In de periode 2018 tot en met 2022 kan het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem daardoor wederom een jaarlijkse bijdrage tegemoet zien voor het in stand houden en het toegankelijk maken van de collectie.

MEESTERWERKEN Directeur Ann Demeester is meer dan verheugd. ,,Dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij hebben wij de afgelopen jaren drie meesterwerken van Frans Hals kunnen restaureren en zal eind dit jaar een unieke en eenmalige tentoonstelling over humor in de Gouden Eeuw te zien zijn.'' Met de verlenging zorgt de BankGiro Loterij ervoor dat toekomstplannen verder kunnen worden ontvouwd. Het huidige Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem worden in 2018 één museum. Het samengaan van topstukken uit de Gouden Eeuw en internationale ontwikkelingen in de hedendaagse kunst resulteert in een vernieuwde en spannende programmering, die voor iedereen toegankelijk is.

Michiel Verboven, managing director van de BankGiro Loterij: ,,Wij hebben vertrouwen in de nieuwe visie op de toekomst en dragen graag bij aan het versterken van beide museumlocaties. Het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem en de loterij zijn al bijna tien jaar succesvol partners van elkaar. Het museum heeft bijzondere en onderscheidende collecties en weet al jaren veel bezoekers aan zich te binden.''

TENTOONSTELLING De eerste tentoonstelling die mede dankzij de BankGiro Loterij opent, is 'De Kunst van het lachen - Humor in de Gouden Eeuw'. Deze biedt met topstukken van onder anderen Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen en Judith Leyster voor het eerst een overzicht van humor in de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst. De organisatie bericht: ,,Zelden zijn er meer humoristische schilderijen gemaakt dan in de Nederlandse Gouden Eeuw. Ondeugende kinderen, dwaze boeren, malle dandy's en drinkebroers, kwakzalvers, koppelaars, luie dienstmeiden en lustige dames; ze figureren in groten getale in topstukken.''

De tentoonstelling is van 11 november 2017 tot en met 18 maart 2018 te zien. Vanaf 18 januari met een interventie van de hedendaagse kunstenaar Nedko Solakov.