Archeologiedagen kennen breed publieksprogramma

HAARLEM Tijdens de Nationale Archeologiedagen, zaterdag 14 en zondag 15 oktober, is ook in Haarlem tussen 11.00 en 17.00 uur van alles te beleven.

Wie meer wil weten over het archeologisch onderzoek op de Eksterlaan en de resultaten kan zaterdag 14 oktober in Archeologisch Museum Haarlem (Grote Markt 18K) terecht. Een archeoloog vertelt over de prehistorie en ontdekkingen uit de middeleeuwen op die locatie. Een aantal vondsten is te zien. Het programma staat op www.archeologischmuseumhaarlem.nl.

VERHALEN Zondag 15 oktober staat in het teken van het thema 'Beleef de middeleeuwen met Cornelis'. Een verhalenvertelster brengt spannende verhalen over deze in 2012 onder de Botermarkt gevonden middeleeuwer, die als reconstructie in het museum tot leven is gebracht. Er worden middeleeuwse spelletjes en knutselactiviteiten gehouden.

Archeologen van Bureau Archeologie Haarlem (Vrouwenstraat 12) starten zondag 15 oktober het (vervolg)onderzoek naar de Beek. Dit voeren zij uit met vrijwilligers van Archeologische Werkgroep Haarlem (AWH). Hierbij wordt een overkluisd deel blootgelegd op het Prinsenhof, dat ligt achter het stadhuis ter hoogte van de Jacobijnestraat. Dat lijkt, gegeven het gebruikte type baksteen, uit de zeventiende eeuw te stammen. Waarschijnlijk van de tijd dat daar het Vredestempeltje werd gebouwd. De Beek stroomde vanuit de duinen door het centrum van Haarlem en mondde uit in het Spaarne. Vanaf de vijftiende eeuw zijn delen overkluisd.